Tuesday, 6 March 2012

Bengkel 'Masalah dan Penyelesaian' Projek Rintis i-Think

Tarikh: 06/03/2012
Waktu: 1.30 petang

Satu bengkel 'Masalah dan Penyelesaian' Projek Rintis i-Think telah diadakan pada hari Selasa (6/3/2012) di sekolah yang kita cintai, SK Kiaramas. Tujuan bengkel diadakan adalah untuk mengumpul maklum balas daripada semua guru mengenai program i-Think yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Guru-guru dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang masing-masing diketuai oleh 'Drive Team' dan setiap kumpulan berbincang mengenai perlaksanaan program i-Think di sekolah ini. Perbincangan difokuskan kepada isu-isu seperti kelebihan dan kekurangan serta cara penambah baikan dalam melaksanakan i-Think. Bengkel tersebut berjalan lancar dan semua guru telah memberikan kerjasama dengan baik. Terima kasih kepada guru-guru SK Kiaramas.

Sedikit gambar aksi-aksi guru ketika bengkel berlansung.