Wednesday, 4 January 2012

Thinking Maps1)  CIRCLE MAP (PETA BULATAN)
Proses Pemikiran: Mendefinisikan mengikut konteks:


- - Menjana idea

- - Mengaitkan pengetahuan sedia ada

- - Membuat gambaran awal topik

 - Membuat rumusan


2)  BUBBLE MAP (PETA BUIH)

Proses Pemikiran : Describing (Menerangkan)--   Menjelaskan sifat sesuatu perkara

-  - Hanya menggunakan “adjectives”

    (kata sifat)

3)  DOUBLE BUBBLE MAP (PETA BUIH BERGANDA)
Kemahiran Berfikir: Membanding beza
-Membuat perbandingan dari sudut persamaan dan perbezaan yang wujud bagi dua benda/perkara


4)  TREE MAP (PETA POKOK)
Kemahiran berfikir: Membuat pengelasan:

--  Membahagikan kepada kategori tertentu

- -  Memberi contoh-contoh

- -  Membuat sub topik

-  Memberi huraian5)  BRACE MAP (PETA DAKAP)
 Kemahiran Berfikir: Hubungan Bahagian- Seluruh
 -- Menyenaraikan komponen atau bahagian kecil sesuatu objek
- - Melibatkan objek yang nyata (fizikal) sahaja. 

6)  FLOW MAP (PETA ALIRAN)
Kemahiran Berfikir: Turutan:
-- Membuat aliran, susunan, kronologi, siri, kitaran, plot, proses   
  sesuatu perkara. 

7)  MULTI-FLOW MAP (PETA PELBAGAI ALIRAN)
 Kemahiran berfikir: Sebab dan akibat
-- Mencari sebab dan akibat bagi sesuatu perkara.
-- Menjelaskan kesan sesuatu perkara. 


8)  BRIDGE MAP (PETA TITI)
  Kemahiran Berfikir:
Hubungan Yang Sama, Mencari Faktor Penghubung :-


-- Mencari analogi yang boleh digunakan untuk menghubungkan
  pelbagai perkara.

-- Memikirkan perkaitan yang boleh diwujudkan bagi pelbagai 
  perkara. 


 

ThKemahiran Berfikir )  :Thinking Process  (Kemahiran Berfikir

-  
Thinking Process  (Kemahiran Berfikir )  :
Thinking Process  (Kemahiran Berfikir )  :


Thinking Process  (Kemahiran Berfikir )  :

No comments: