Friday, 1 February 2013

Pelaksanaan i-THINK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

i-THINK merupakan program yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan murid-murid dan guru-guru. Ia bukanlah satu kurikulum baru yang membebankan guru sebaliknya berfungsi sebagai alat pemikiran di dalam kelas. Ia juga bukannya Alat Bantu Mengajar yang biasa digunakan oleh guru-guru. Satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang lengkap masih berjalan seperti biasa yang mana ia hendaklah mempunyai satu set induksi, pengenalan, isi kandungan, aktiviti dan rumusan. Konsep i-THINK ini dapat diintegrasikan dalam set induksi, pengenalan dan aktiviti berkumpulan atau berpasangan. Ia menjadi satu Thinking Tools yang dapat membantu guru dalam menggalakkan murid berfikir aras tinggi dan berkolaborasi dalam pembelajaran sesama rakan.

No comments: